Pravidla WSR klubu

WSR KLUB

Jezdíš rád na skútru? Baví tě poznávat nové lidi a místa? Přidej se k nám a poznej svět, který spojuje stejná vášeň pro styl, svobodu a jízdu na vlně přátelství.

Pouze členové WSR klubu mohou využívat exkluzivní klubové výhody, jako jsou klubové ceny nebo speciální klubové akce.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Wallachian Scooter rider klub („dále jen WSR klub) je program pro zájemce a účastníky akcí pořádaných spolkem WSR z.s., se sídlem Palackého č.p. 2205, PSČ 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 05054893.

Tento program je zaměřen na poskytování výhod pro všechny WSR jezdce. Zájemci se stávají členy klubu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svou registrací do WSR klubu.

II. VZNIK ČLENSTVÍ VE WSR KLUBU

Členem WSR klubu se může stát kterákoliv osoba, která se ztotožňuje s filozofií WSR spolku. Tedy cestuje rád na skútru, miluje Valašsko a je životní optimista.

Poplatek za členství se rovná výši zaplacené částky objednaného či zakoupeného merchu na stránkách www.wsrider.cz nebo na akcích pořádaných spolkem. Registrací do WSR klubu osoba vyslovuje svůj souhlas s Pravidly WSR klubu.

Registrace do WSR klubu se provádí:

  • na akcích pořádaných spolkem WSR
  • on-line prostřednictvím wsrider.cz

Člen WSR klubu je povinen při registraci do WSR klubu uvádět pravdivé údaje.

III. ČERPÁNÍ VÝHOD WSR KLUBU

Členové WSR klubu jsou odměněni vybraným klubovým produktem za zvýhodněnou cenu při provedené on-line registraci.

Mají přednostní právo a informace účastnit se a podílet na akcích pořádaných spolkem WSR.

Spolek WSR si vyhrazuje právo tyto podmínky aktualizovat či jinak měnit.

IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zájemce o členství ve WSR klubu svým podpisem na přihlášce nebo jinou formou registrace do WSR klubu uděluje souhlas se zařazením všech jeho osobních údajů uvedených v přihlášce nebo v rámci on-line registrace (zejména v rozsahu pohlaví, jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt), jakož i dalších osobních údajů případně získaných v souvislosti s členstvím ve WSR klubu (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce), tj. spolku Wallachian Scooter rider z.s., zapsaný spolek, se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, na ul. Palackého 2205, PSČ 756 61, IČ: 05054893, a s jejich zpracováním.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem realizace účasti ve WSR klubu, s tím, že v rámci WSR klubu jsou mimo jiné poskytovány výhody a zasílání klubových předmětů či sdělení o akcích pořádaných WSR spolkem.

Souhlas se poskytuje na dobu trvání členství ve WSR klubu. Souhlas lze kdykoliv odvolat – vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů nelze realizovat členství ve WSR klubu, odvoláním souhlasu členství ve WSR klubu zaniká.

Subjekt údajů dále prohlašuje, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

WSR z.s. je oprávněn pro reklamní a marketingové účely pořídit a zveřejnit či jinak užít obrazové a zvukové záznamy účastníků akcí a výherců soutěží pořádaných WSR spolkem. Souhlas s uvedeným postupem člen klubu uděluje účasti na akci či registrací do WSR klubu.

Tato Pravidla WSR klubu jsou platná od 1.5.2017

Zpět do obchodu